Wednesday, 22 May 2019
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Witamy na stronie festiwalu "Ballady Europy"!
O niedawno zakoñczonej edycji naszego festiwalu, mo¿ecie Pañstwo poczytaæ na s±siednich zak³adkach, dedykowanych 8. festiwalowi "Ballady Europy" (aktualno¶ci-relacje, koncerty, arty¶ci i grafika).

Przed nami 9. edycja festiwalu "Ballads of Europe".

Gdzie i kiedy sie ona odbêdzie, to siê jeszcze oka¿e. Czy bed± to Niepo³omice, czy Wieliczka, czy Kraków, a mo¿e jeszcze gdzie¶ indziej. Ballady mozna spiewac w ró¿nych miejscach, byle piêknych.

Chcemy w programie jeden wieczór po¶wiêciæ balladom hiszpañskim, jeden wieczór - muzyce ba³kañskiej, jeden dzieñ bêdzie tradycyjnie polski. Marzymy o zaproszeniu jakiej¶ zagranicznej gwiazdy ...

Przysy³ajcie nam swoje uwagi i propozycje... 

Tak siê bawiono w roku 2013...
publika2013_1.jpg

Prawie wszystkie fotografie na tych stronach: Marek Sendek - nasz wieloletni, festiwalowy fotograf.

 
sponsorzy_start_2012.png